Bøger

Lederskabets Mørke Sider

I en ny bog præsenterer den erfarne HR-direktør Morten Svennson lederskabets mørke sider. Bogen dokumenterer de vidtrækkende negative konsekvenser som offentlige og private organisationer rammes af, når disse ledere har frit spil på chefgangen. For medarbejdernes vedkommende er det i bedste fald hårdt at have dem som ledere, og i værste fald et mareridt, og organisationer løber en større risko for at blive eksponeret for skandaler og økonomiske tab.


Næsten dagligt møder vi  i medierne konsekvenserne af dårlig ledelse. Ledere, som gennem deres adfærd skader organisationer, medarbejdere, aktionærer og kunder/borgere. Der er derfor brug for et opgør med dårlig ledelse, og det er Morten Svennsons ambition, at bogen nuancerer vores opfattelse af ledelse og ikke mindst revurdere, hvilke ledere vi ansætter og forfremmer i private og offentlige organisationer.

LEDERSKABETS MØRKE SIDER, som er den første bog på dansk, som giver en samlet fremstilling af ledelsesforskeres teoretiske og empiriske resultater af dårlig ledelse. Bogen bygger på de sidste 20 – 30 års ledelsesforskning og påviser, hvor afgørende lederens personlighed har for forståelsen af dårlig ledelse. Bogen dokumenterer, at der ofte er tale om ledere med flere hverdagspsykopatiske, narcisstistiske, machiavellistiske eller hverdagssadistiske træk end os andre.

Læseren får blandt andet en viden om de karakteristika, der kendetegner ledere med en dårlig lederadfærd og ikke mindst de mange negative effekter, de har for organisationen og dens medarbejdere. De eksempler, som Morten Svennson benytter i bogen, er nogen som han enten selv har oplevet eller på anden måde stiftet bekendskab med gennem hans arbejdsliv.

Bogens målgruppe er bestyrelsesmedlemmer, topledelser professionelle, der beskæftiger sig med rekruttering, ledere, som ønsker at undgå et dårligt lederskab samt medarbejdere, der har oplevet konsekvenserne af dårlig ledelse på deres egen krop, og som ønsker at forstå, hvad der ramte dem.

Sidst men ikke mindst kommer bogen med atten anbefalinger til hvordan man undgår at ansætte de dårlige ledere, og hvis de allerede er inden for murerne, hvilke tiltag organisationen med fordel kan iværksætte for dæmme op for konsekvenserne af deres negative handlinger og adfærd

Udgivet på forlaget Trykværket. 299 kr. 316 sider. Bogen udkom den 22. november 2021.