Leadership Matters

I en tid hvor bæredygtighed og FNs verdensmål står højt på alle virksomheders og organisationers dagsorden burde dårlig ledelse ikke forekomme. Men det gør det – desværre. Fx møder en halv million hver dag ind på arbejdet, hvor de skal motiveres og engageres af en leder, som de vurderer ikke er dygtig som leder.

Lad os gøre op med dårlig ledelse

Det er deprimerende, at over en million medarbejdere har en leder, som enten er mere eller mindre dårlig eller ikke gør nogen forskel.

Men virksomhedere og organisationen − privat som offentlig − har et valg. Et valg, som grundlæggende handler om at være sit ledelsesansvar bevidst samt at være ydmyg i forhold til den magtposition, enhver leder har. Valget handler om, hvilke ledere og hvilken lederadfærd man som organisation ønsker at fremme.

For den enkelte virksomhed og or organisation består valget i al sin enkelhed i, om man har ledere siddende på chefkontorer, hvis moralske og etiske kompas er kalibreret rigtigt. Ledere, som forstår at balancere mellem hensynet til organisationen og til medarbejderne, og som arbejder inden for de organisatoriske rammer, normer, værdier og kultur samt understøtter og arbejder loyalt på at fremme organisationens strategi og mål. Ledere, som hele tiden holder sig på dydens smalle vej og lever op til den etiske fordring, som gælder for alle mennesker, nemlig om pligt kontra lyst og om næstekærlighed kontra egoisme. At man har ledere, som hele tiden bestræber sig på at gøre, hvad der tjener medarbejderne og organisationen bedst.

Men næsten dagligt møder vi i medierne vi konsekvenserne af dårlige ledelse. Ledere, som gennem deres adfærd skader organisationer, medarbejdere, aktionærer og kunder/borgere. Det er ledere, som begår økonomisk kriminalitet, skader deres organisations omdømme, prioriterer egne interesser frem for ejernes, skader innovation og kreativitet, misinformerer de finansielle markeder, og hvor beslutninger træffes uden hensyntagen til etiske og moralske overvejelser. Det er ledere, som mobber og chikanerer medarbejderne, har en ydmygende og nedværdige adfærd over for andre og sidst men ikke mindst føler sig berettiget til at udøve sexchikane og sexisme over for kvinder og mænd.

Med afsæt i omfattende videnskabelig dokumentation kombineret med sine personlige erfaringer fra topstillinger inden for HR i en række semi-offentlige og private virksomheder, sætter Morten Svennson gennem foredrag og workhops fokus på hvordan vi undgår at rekruttere ledere, som har deres moralsk og etisk kompas kalibreret forkert, og hvis de allerede er inden for murerne, hvordan organisationen dæmmer op for deres ødelæggende adfærd.

For Leadership Matters.


Lederskabets Mørke Sider

Hvorfor findes der alligevel så dårlig ledelse, når der er skrevet i tusindvis af bøger om emnet? Hvad driver den dårlige leder? Hvad driver virksomheden, der falder for ham eller hende? Hvorfor trives krænkende adfærd blandt nogle ledere, og hvorfor hjælper lederudvikling og coaching ikke altid?

Med afsæt i omfattende videnskabelig dokumentation kombineret med sine personlige erfaringer fra topstillinger inden for HR i en række semi-offentlige og private virksomheder sætter Morten Svennson god ledelse på dagsordenen. Og i bogen ”Lederskabets Mørke Sider” giver han eksempler på god og dårlig ledelse, der gør en forskel.